Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 01

 

Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 02

 

Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 03

 

Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 04

 

Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 05

 

Villa hiện đại bể bơi trên tầng mái 06