chính sách bảo mật thông tin

Những nội dung này sẽ hiển thị rõ ràng cho người dùng trước hoặc khi thông tin được thu thập. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố ở vị trí dễ thấy trên website

Mục đích và phạm vi

Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được sử dụng cho các mục đích sau

  • Nâng cao năng lực hỗ trợ người dùng;
  • Giải quyết các sự cố và tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ trao đổi;
  • Cung cấp thông tin cho CQCN khi có yêu cầu;

Phạm vi thông tin mà ban quản trị website thu thập từ người dùng bao gồm:

  • Họ và tên
  • giới tính
  • số điện thoại
  • E-mail
  • CMND / CCCD

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập từ người sử dụng website được lưu trữ trên máy chủ của website và được sử dụng theo quy định của ban quản lý website, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ;
  • Cung cấp cho người dùng sự hỗ trợ và chăm sóc trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
  • Thực hiện khảo sát người dùng;
  • Giải quyết các vấn đề và tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này;

Khi nhận được yêu cầu hoặc theo quy định khác của pháp luật, hãy cung cấp cho cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

Ban quản lý website cam kết rằng, nếu được sự cho phép của người sử dụng website, thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên hoặc các mục đích khác do pháp luật quy định.

Thời gian lưu trữ thông tin

  • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website theo thời gian.
  • Các cá nhân hoặc tổ chức có thể lấy thông tin
  • Công ty có quyền truy cập và sử dụng thông tin này trong phạm vi của nhà cung cấp thông tin đã thông báo.
  • Người cung cấp thông tin có quyền truy cập và sử dụng thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung thông tin đó khi cần thiết.
  • Nhà thầu có thể truy cập các thông tin sau theo quy định của ban quản trị website: tên, số điện thoại, địa chỉ email của chủ đầu tư để xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.
  • Các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia được tiếp cận các nguồn thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản trị website sẽ thông báo đến toàn thể người sử dụng và cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý kịp thời trong thời hạn 03 (ba) giờ kể từ khi phát hiện sự cố, tránh để hệ thống thông tin bị hacker tấn công và nguy cơ mất thông tin người dùng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân đến bên thứ 3 thuộc ban quản lý. Công ty sau khi tiếp nhận những phản hồi này sẽ xác nhận lại và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn thành viên khôi phục lại thông tin và bảo mật.

Phương pháp và công cụ để người dùng truy cập và sửa dữ liệu cá nhân

  • Thành viên có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu trang web này tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
  • Thành viên được khiếu nại về lộ thông tin cho bên thứ 3 đến ban quản trị website. Sau khi tiếp nhận những phản hồi này, website sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục tính bảo mật của thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin

Theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty, thông tin cá nhân của thành viên trên website này cam kết sẽ được bảo mật tuyệt đối trừ khi pháp luật có quy định khác.

Nếu máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thì thành viên phải có trách nhiệm trình báo sự việc với cơ quan điều tra để xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên. Bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch trực tuyến: thông tin hóa đơn, kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm bảo mật cao cấp.

Ban quản lý website yêu cầu các cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký / mua hàng thành viên như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Nếu ban quản trị website cho rằng tất cả thông tin cá nhân thành viên cung cấp trong quá trình đăng ký ban đầu là không chính xác thì ban quản trị website không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên.

Cơ chế chấp nhận và xử lý khiếu nại về thông tin cá nhân của thành viên

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 về địa chỉ email của chúng tôi đến ban quản trị website.

Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh nội dung phản ánh.

TẶNG 10 phần quà cho khách hàng đăng ký nhanh nhất!

Giờ
Phút
Giây
Slider-2-800x292